Jak rozmawiać o kolonializmie? Spotkanie po filmie ZOSTAŁO NAM SŁOŃCE


niedziela, 5 września | 12:30 | sala Warszawa

Jak rozmawiać o kolonializmie? Spotkanie z profesor Magdaleną Horodecką oraz dr Aleksandrą Wierucką po filmie ZOSTAŁO NAM SŁOŃCE, reż. Arami Ullón

W języku polskim

Partner: Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku – fundator nagrody ETNOMATOGRAF dla najlepszego filmu o tematyce etnograficzne i antropologicznej

Okolice Gran Chaco w Paragwaju to ojczyzna Indian Ayoreo. Zachęceni przez misjonarzy chrześcijańskich wizjami lepszego życia i wypychani z lasu przez osadników, porzucili swój świat natury i zamienili szamanów na Biblię. Mateo nagrywa na magnetofonie kasetowym z lat 70. XX wieku opowieści i piosenki swoich pobratymców, aby ocalić pamięć obrzędów i mitów plemienia. Skupiony na małym, zapomnianym mikrokosmosie film pokazuje katastrofalne i nieodwracalne skutki kolonializmu, który niszczy rdzenną społeczność. Jak rozmawiać dziś o kolonializmie i co możemy zrobić dla społeczeństw tradycyjnych?

Gościnie:

Magdalena Horodecka – literaturoznawczyni, ze szczególnym uwzględnieniem literatury niefikcjonalnej. Zajmuje się hermeneutyką, komparatystyką, literaturą w perspektywie badań postkolonialnych oraz literaturą jako zapisem dialogu międzykulturowego.

Aleksandra Wierucka – kulturoznawczyni i antropolożka. Zajmuje się antropologią społeczeństw tradycyjnych, w tym ich funkcjonowaniem we współczesnym świecie.

Prowadząca:

Anna Ratajczak-Krajka – historyczka sztuki, kuratorka, badaczka, producentka artystyczna. Wiceprezeska Fundacji Kultury Wizualnej Chmura i wiceprezeska Stowarzyszenia Prom Kultura. Koordynatorka i kuratorka wielu projektów wystawienniczych, muzycznych, literackich, badawczych czy edukacyjnych. Obecnie pracuje jako kustoszka muzealna w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.