MAREK NONIEWICZ

Juror w konkursie Bydgoszcz ART/DOC Award

Zamieszkały w Bydgoszczy artysta wizualny, popularyzator XIX wiecznych technik fotograficznych, w swojej twórczości zajmuję się głównie fotografią, sięgając czasem po instalację, działania w przestrzeni miejskiej czy performance. O swojej pracy mówi: „W obszarze mojej aktywności znajduję się głównie fotografia, choć co raz częściej myślę, że interesuje mnie światłoczułość. Jestem przekonany że sposób zapisu odzwierciedla proces myślenia o obrazie i jego recepcję; stąd też częściej sięgam po techniki historyczne i eksperymentalne, czy efemeryczne formy zapisu; traktując je jako rodzaj klucza do języka natury. Nieodwracalność i nieustanne przeobrażenia procesów srebrowych, są w jakiś sposób tożsame ze zmiennością świata przyrody. To co staram się rejestrować, to przebieg tych zmian.”

Pracował przy licznych projektach edukacyjnych, spośród których najważniejsze to: „Świat” – warsztaty fotograficzne dla dzieci z wiosek popegeerowskich  we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Krzywa i Jasionka, oraz Wydawnictwem CZARNE (2002), „Lato w teatrze” – warsztaty fotograficzno-scenograficzne w ramach projektu realizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego (Gostycyn 2014, Borne Sulinowo 2015, 2018), „Look In the Darkness” – integracyjne warsztaty teatralno-fotograficzne w ramach programu Bardzo Młoda Kultura (Bydgoszcz 2016), „Świat poza czasem” (Realizowany w ramach stypendium MKiDN 2019)

W projektach z zakresu edukacji kulturowej wykorzystuje potencjał fotografii jako narzędzia kreacji w budowaniu poczucia własnej wartości uczestników. Sięgając do technik historycznych i alternatywnych zastosowań materiałów światłoczułych stara się rozwijać wrażliwość uczestników na otaczający świat, wyposażając ich w umiejętności wykorzystania alfabetu wizualnego w budowaniu własnych narracji.