Jacinta
Jacinta
Jeszcze nie dziś
Things We Dare Not Do
Zostało nam słońce
Nothing but the Sun
Polaków Portret Własny
Polish Self-Portrait
Furia
Fury
Uzależnieni od ekranu
Screened Out
Przeżyć
Flee
Najpiękniejszy chłopiec na świecie
The Most Beautiful Boy in the World