Ten deszcz nigdy nie ustanie
This Rain Will Never Stop
Ciało nie kłamie
Body of Truth
Drogie dzieci przyszłości
Dear Future Children
Salwador. Piekło kobiet
Fly So Far
Tysiące małych ran
A Thousand Cuts
Biały szum
White Noise
Elegia dla świata
The Magnitude of All Things
Nowa korporacja
The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel
Wilki u bram
Wolves at the Borders
7-My Sierpnia
7th of August
Sabaya
Sabaya
Odwaga
Courage
Jest fucha!
The Gig Is Up
Jestem Greta
I Am Greta