MACIEJ BIAŁORUSKI

Twórca filmu "Polaków portret własny".

Reżyser filmowy i teatralny, socjolog oraz informatyk. Student ostatniego roku Łódzkiej Szkoły Filmowej na Wydziale Reżyserii. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Universiteit Utrecht i Szkoły Wajdy. Autor krótkich form fabularnych oraz dokumentalnych nagradzanych na polskich i zagranicznych festiwalach. Współtworzył pierwszą telewizję internetową o
tematyce teatralnej przy Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Współpracował w pionie reżyserskim przy spektaklach w Teatrze Studyjnym w Łodzi oraz Teatrze Narodowym w Warszawie. Obecnie
współpracuje w Narodowym Centrum Edukacji Filmowej w Łodzi przy projektach filmowych oraz edukacyjnych. Warszawiak z urodzenia, Łodzianin z wyboru. Fan tenisa ziemnego, muzyki elektronicznej i
technologii VR . W czasach gimnazjum uciekał z lekcji na poranne seanse Docs Against Gravity.