Rodzina, czyli… O wychowywaniu dzieci przez pary jednopłciowe. Spotkanie po filmie TĘCZOWA RODZINA


środa, 8 września| 17:30 | sala Warszawa

Rodzina, czyli… O wychowywaniu dzieci przez pary jednopłciowe. Spotkanie z psycholożką Anną Strzałkowską i prawnikiem, prezesem stowarzyszenia Tolerado Jackiem Jasionkiem po filmie TĘCZOWA RODZINA, reż. Marco Simon Puccioni

W języku polskim

Partner: Tolerado, Kampania Przeciw Homofobii, rainbow4.love

W polskiej debacie społecznej na temat rodzin z wyboru stać nas co najwyżej na ironizowanie, że ogromny procent dzieci wychowują pary jednopłciowe: mama i babcia. W naszym kraju pary jednopłciowe, które wspólnie wychowują dzieci są demonizowane i przedstawiane jako zagrożenie dla „tradycyjnej rodziny”. Ale brak praw nie sprawia, że znikną. Zachód odrobił już lekcję z tolerancji, ale czy Polska jest gotowa, by dać równe prawa wszystkim obywatelom? Na rozmowę o tęczowych rodzinach, wychowaniu i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe zapraszamy po filmie „Tęczowa rodzina”, który pokazuje, że nie tak daleko od Polski jest świat, w którym mężczyźni lub kobiety, nie uciekając od trudnych pytań, mogą wspaniale wychować swoich synów i córki.

Goście:

Jacek Jasionek – gdański prawnik, aktywista społeczny, od 2019 roku prezes stowarzyszenia Tolerado, zaangażowany w działania na rzecz praw człowieka mniejszości. Brał udział w pracach nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania - pierwszym i jedynym w Polsce, dokumentem o randze uchwały Rady Miasta, opisującym konkretne działania, jakie samorząd miejski może realizować, by zapewnić równość wszystkich osób mieszkających w mieście.

Anna Strzałkowska – z zawodu psycholożka i socjolożka, nauczycielka akademicka, aktywna działaczka na rzecz praw człowieka. Koordynatorka Zespołu eksperckiego ds. praw osób LGBT+ w Radzie Konsultacyjnej Strajku Kobiet. Współprzewodnicząca pierwszej kadencji Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Gdańska.

Prowadząca:

Małgorzata Muraszko – dziennikarka i redaktorka „Gazety Wyborczej”. Specjalizuje się w tematyce kulturalnej, szczególnie bliskie są jej muzyka, literatura, film i sztuki wizualne.