Nheengatu - język Amazonki
Nheengatu - The Language from the Amazon Forest
Pieśni opresji
Songs of Repression
Jeszcze nie dziś
Things We Dare Not Do
Zostało nam słońce
Nothing but the Sun