Nheengatu - język Amazonki
Nheengatu - The Language from the Amazon Forest
Pieśni opresji
Songs of Repression
Gorbaczow. Raj
Gorbachev. Heaven
FBI kontra Martin Luther King
MLK/FBI
Tajemnicze zniknięcie DB Coopera
The Mystery of DB Cooper
Zostało nam słońce
Nothing but the Sun
Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie
Herbert. Barbarian in the Garden
Mit Hitlera
The Meaning of Hitler
Wakacje w Czarnobylu
Stalking Chernobyl - Exploration After Apocalypse
Chwała królowej
Glory to the Queen