Ten deszcz nigdy nie ustanie
This Rain Will Never Stop
Tysiące małych ran
A Thousand Cuts
Nowa korporacja
The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel
Sabaya
Sabaya
Odwaga
Courage
Jestem Greta
I Am Greta