Pieśni opresji
Songs of Repression
Polaków Portret Własny
Polish Self-Portrait
Pozdrawiam
Bless You
Prezydent
President
Przeżyć
Flee