Drogie dzieci przyszłości
Dear Future Children
Elegia dla świata
The Magnitude of All Things
Nowa korporacja
The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel
Ostatnie pokolenie
The Last Generation
Wilki u bram
Wolves at the Borders
Szkolny ogródek
The Schoolgarden
Tańcząca z rekinami
Playing with Sharks
Jestem Greta
I Am Greta