Ostatnie pokolenie
The Last Generation
Wilki u bram
Wolves at the Borders
7-My Sierpnia
7th of August
Odwaga
Courage
Jest fucha!
The Gig Is Up
Jestem Greta
I Am Greta