Drogie dzieci przyszłości
Dear Future Children
Ostatnie pokolenie
The Last Generation
Ósma poprawka
The 8th
7-My Sierpnia
7th of August
Odwaga
Courage
Jestem Greta
I Am Greta