Ostatnie pokolenie
The Last Generation
Ósma poprawka
The 8th
7-My Sierpnia
7th of August
Odwaga
Courage
Jest fucha!
The Gig Is Up
Jestem Greta
I Am Greta