Podróż do zielonej utopii
Journey to Utopia
Nowa szychta
A New Shift
Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie
Herbert. Barbarian in the Garden
Trio
Trio
Tańcząca z rekinami
Playing with Sharks
Jestem Greta
I Am Greta