Paryskie kaligramy
Paris Calligrammes
Pieśni opresji
Songs of Repression
Gorbaczow. Raj
Gorbachev. Heaven
FBI kontra Martin Luther King
MLK/FBI
Zostało nam słońce
Nothing but the Sun
Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie
Herbert. Barbarian in the Garden
Chwała królowej
Glory to the Queen