Podróż do zielonej utopii
Journey to Utopia
Poskromiony ogród
Taming the Garden
Elegia dla świata
The Magnitude of All Things
Ostatnie pokolenie
The Last Generation
Wilki u bram
Wolves at the Borders
Ptaki Ameryki
Birds of America
Z dzikiego morza
From the Wild Sea
Tańcząca z rekinami
Playing with Sharks
Skąd przybywamy
Who We Were
Jestem Greta
I Am Greta
Grzyby mówią do nas
The Mushroom speaks