Podróż do zielonej utopii
Journey to Utopia
Poskromiony ogród
Taming the Garden
Elegia dla świata
The Magnitude of All Things
Nowa korporacja
The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel
Na drodze ku świadomości
AWARE - Glimpses of Consciousness
Wilki u bram
Wolves at the Borders
Ptaki Ameryki
Birds of America
Z dzikiego morza
From the Wild Sea
Skąd przybywamy
Who We Were
Grzyby mówią do nas
The Mushroom speaks