Podróż do zielonej utopii
Journey to Utopia
Poskromiony ogród
Taming the Garden
Drogie dzieci przyszłości
Dear Future Children
Elegia dla świata
The Magnitude of All Things
Nowa korporacja
The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel
Przypływ przychodzi w ciszy
Silence of the Tides
Ostatnie pokolenie
The Last Generation
Nasze białe muzeum
White Cube
Wilki u bram
Wolves at the Borders
Zaginione Urzecze
The Lost Urzecze
Ptaki Ameryki
Birds of America
Szkolny ogródek
The Schoolgarden
Z dzikiego morza
From the Wild Sea
Tańcząca z rekinami
Playing with Sharks
Skąd przybywamy
Who We Were
Jestem Greta
I Am Greta
Truflarze
Truffle Hunters
Grzyby mówią do nas
The Mushroom speaks