My, cenzorzy
Meet the Censors
Paryskie kaligramy
Paris Calligrammes
Gorbaczow. Raj
Gorbachev. Heaven
Anny
Anny
Drogie dzieci przyszłości
Dear Future Children
Salwador. Piekło kobiet
Fly So Far
Kret w Korei
The Mole
Redakcja śledcza
Behind the Headlines
Tysiące małych ran
A Thousand Cuts
FBI kontra Martin Luther King
MLK/FBI
Biały szum
White Noise
Nowa korporacja
The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel
Po drugiej stronie rzeki. Bojowniczki Rojavy
The Other Side of the River
Zostało nam słońce
Nothing but the Sun
Seks, rewolucja i islam
Seyran Ates: Sex, Revolution and Islam
Ósma poprawka
The 8th
Prezydent
President
Mit Hitlera
The Meaning of Hitler
Pod plugawym niebem
So Foul A Sky
Jest fucha!
The Gig Is Up
Przyjdź królestwo twoje
'Til Kingdom Come
Skąd przybywamy
Who We Were
Dzieciaki
Children
Rewolucje przeprowadza się przez telefon. Krótki film o Tadeuszu Mazowieckim
Make Revolutions by Phone. A Short Movie about Tadeusz Mazowiecki