Jak dobrze żyć nago
Nak-Ed
Ostatnie pokolenie
The Last Generation
Ósma poprawka
The 8th
Wilki u bram
Wolves at the Borders
7-My Sierpnia
7th of August
Odwaga
Courage
Jest fucha!
The Gig Is Up
Skąd przybywamy
Who We Were
Jestem Greta
I Am Greta