Rodzinna Akademia Dokumentalna. Trudne emocje: złość i smutek (wiek: 10+)
Rodzinna Akademia Dokumentalna. Lekcje z natury, (wiek 8+) i warsztat ekoogrodniczy