„W stronę permakultury”. Wykład po filmie „Podróż do zielonej utopii”


poniedziałek, 6 września | 18:00 | DCF, sala Lalka

„W stronę permakultury”. Wykład po filmie „Podróż do zielonej utopii”

Wykład w języku polskim

W wyniku presji człowieka na środowisko i klimat coraz częściej mówi się o epoce człowieka – antropocenie, w którym niewłaściwa eksploatacja zasobów prowadzi do rozregulowania klimatu, degradacji gleby, wody i powietrza, czyli podstaw życia na Ziemi.  Permakultura to oddolny, globalny ruch dążący do przeciwdziałania ekologicznej katastrofie. To system etyki i praktyki projektowania, ukształtowany z inspiracji przyrodą, którego uniwersalność zasad nie tylko zachęca do tworzenia ekologicznych, bioróżnorodnych i samowystarczalnych siedlisk ludzkich, ale również rozwija nas samych w codziennych wyborach, pracy czy życiu społecznym. Po seansie przyjrzymy się podstawowym założeniom permakultury oraz porównamy ich wdrożenie w ekowiosce Karise Permatopia, do której przeprowadzają się bohaterowie filmu, z działaniami podejmowanymi we wrocławskim Ołbińskim Ogrodzie Otwartym.

Gość:

Bruno Zachariasiewicz – prezes Fundacji Plastformers zainspirowanej oddolnym globalnym ruchem Precious Plastic oraz permakulturą. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe „Zioła i nutraceutyki” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Permaculture Design Course (PDC) w The Permaculture Research Institute of Australia & Permaculture Association. Współtwórca projektu „Zmień plastiki w dobre nawyki”, inicjator ogródka społecznego „The Działks” oraz akcji „Zbiórka rowerów dla potrzebujących z MOPS”. Aktualnie współtworzy społeczność Ołbińskiego Ogrodu Otwartego w oparciu o zasady permakultury.

 PARTNER: Fundacja Plastformers, Ołbiński Ogród Otwarty