Nheengatu - język Amazonki
Nheengatu - The Language from the Amazon Forest
Pieśni opresji
Songs of Repression
Jeszcze nie dziś
Things We Dare Not Do
Zostało nam słońce
Nothing but the Sun
Pod plugawym niebem
So Foul A Sky