Erwin Olaf - dziedzictwo fotografa
Erwin Olaf - the Legacy
Bezgłos
Silent Voice
Jeszcze nie dziś
Things We Dare Not Do
Książę snów
Prince of Dreams
7-My Sierpnia
7th of August
Genderacja
Genderation
Gabi od 8 do 13
GABI, between ages 8 and 13
Przeżyć
Flee
Roy Cohn/Jack Smith
Roy Cohn/Jack Smith
Resztę wymyślam
The Rest I Make Up
Resztki
Leftovers
Tęczowa rodzina
All Together
Archiwistyczna brygada ratownicza
The Archivettes