Cały ten dźwięk
Oh, it Hertz!
Cannon Arm. Król zręcznościówek
Cannon Arm and the Arcade Quest
Chwała królowej
Glory to the Queen
Ciało nie kłamie
Body of Truth
Ciężkie skrzydła
Dirty Feathers
Coś pięknego po nas pozostanie
Beautiful Something Left Behind
Czarny Jezus
A Black Jesus
Cząstki Wenecji
Molecules