Redakcja śledcza
Behind the Headlines
Resztę wymyślam
The Rest I Make Up
Resztki
Leftovers
Rewolucje przeprowadza się przez telefon. Krótki film o Tadeuszu Mazowieckim
Make Revolutions by Phone. A Short Movie about Tadeusz Mazowiecki
Roy Cohn/Jack Smith
Roy Cohn/Jack Smith
Rzymska aureola
Sacro GRA