Paryskie kaligramy
Paris Calligrammes
Pieśni opresji
Songs of Repression
Po drugiej stronie rzeki. Bojowniczki Rojavy
The Other Side of the River
Pod plugawym niebem
So Foul A Sky
Podróż do zielonej utopii
Journey to Utopia
Pokój 164. Spowiedź mordercy
El Sicario, Room 164
Polaków Portret Własny
Polish Self-Portrait
Pomyłki miłości
The Blunder Of Love
Poskromiony ogród
Taming the Garden
Pozdrawiam
Bless You
Prezydent
President
Przeżyć
Flee
Przeżywając śmierć
Dealing With Death
Przyjdź królestwo twoje
'Til Kingdom Come
Przypływ przychodzi w ciszy
Silence of the Tides
Ptaki Ameryki
Birds of America