Ciało nie kłamie
Body of Truth
Anny
Anny
Salwador. Piekło kobiet
Fly So Far
Wszystko, kim jestem
All That I Am
Po drugiej stronie rzeki. Bojowniczki Rojavy
The Other Side of the River
Niewidzialne matki
Unseen
Seks, rewolucja i islam
Seyran Ates: Sex, Revolution and Islam
Ósma poprawka
The 8th
Sabaya
Sabaya
Chwała królowej
Glory to the Queen
Miczika nie boi się aeroplanów
Michikha Is Not Afraid of Airplanes
Dziennik podróży
Journey diary
SCUM Manifesto
SCUM Manifesto
Resztę wymyślam
The Rest I Make Up
Resztki
Leftovers
Archiwistyczna brygada ratownicza
The Archivettes