Paryskie kaligramy
Paris Calligrammes
Nheengatu - język Amazonki
Nheengatu - The Language from the Amazon Forest
Pieśni opresji
Songs of Repression
Gorbaczow. Raj
Gorbachev. Heaven
FBI kontra Martin Luther King
MLK/FBI
Tajemnicze zniknięcie DB Coopera
The Mystery of DB Cooper
Muranów
Muranów
Zostało nam słońce
Nothing but the Sun
Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie
Herbert. Barbarian in the Garden
Mit Hitlera
The Meaning of Hitler
I tobie też
Wishing You the Same
Wakacje w Czarnobylu
Stalking Chernobyl - Exploration After Apocalypse
Ptaki Ameryki
Birds of America
Chwała królowej
Glory to the Queen
Miczika nie boi się aeroplanów
Michikha Is Not Afraid of Airplanes
Dziennik podróży
Journey diary
SCUM Manifesto
SCUM Manifesto
Resztki
Leftovers
Gang z Ulicy Sezamkowej
Street Gang: How We Got to Sesame Street
Archiwistyczna brygada ratownicza
The Archivettes
Rewolucje przeprowadza się przez telefon. Krótki film o Tadeuszu Mazowieckim
Make Revolutions by Phone. A Short Movie about Tadeusz Mazowiecki