Narty w Bariloche
Ski
Miczika nie boi się aeroplanów
Michikha Is Not Afraid of Airplanes
Dziennik podróży
Journey diary
Roy Cohn/Jack Smith
Roy Cohn/Jack Smith
SCUM Manifesto
SCUM Manifesto
Resztę wymyślam
The Rest I Make Up
Resztki
Leftovers
Archiwistyczna brygada ratownicza
The Archivettes