Nheengatu - język Amazonki
Nheengatu - The Language from the Amazon Forest
Faith i Branko
Faith and Branko
Podróż do zielonej utopii
Journey to Utopia
Bałkański groove
Here We Move Here We Groove
Aalto - z miłości do architektury
Aalto
W drodze do Samarkandy
Pozzis, Samarkand
Wakacje w Czarnobylu
Stalking Chernobyl - Exploration After Apocalypse
Kryptonim: Nagasaki
CODE NAME: Nagasaki
Wyprawa na trzeci biegun - dwubiegunowy musical ze słoniami
The Hero's Journey to the Third Pole - a Bipolar Musical Documentary with Elephants
Ptaki Ameryki
Birds of America
Przeżyć
Flee
Narty w Bariloche
Ski
Miczika nie boi się aeroplanów
Michikha Is Not Afraid of Airplanes
Dziennik podróży
Journey diary
Resztę wymyślam
The Rest I Make Up